Tietoja Meistä

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Tietoja meistä

Pohjolan myydyin kovalevy

LEIJONA-Levyt TM ovat korkealaatuisia kotimaisia kovalevyjä. Ne valmistetaan lähes kokonaan puusta hyödyntäen lähialueiden puunjalostusteollisuuden sivutuotteita. LEIJONA-Levyt TM ovat turvallisia sekä ihmisen terveydelle että ympäristölle. Lisäksi ne ovat erittäin vahvoja ja niillä on erinomaiset lujuus- ja työstöominaisuudet.

LEIJONA-Levyillämme on NFB-tavaramerkki. Märkämenetelmällä valmistamamme kovalevy eroaa muista puukuitulevyistä siten, että käytämme hyväksemme puun omaa luonnollista sideainetta, ligniiniä. Näin ollen levyistä ei vapaudu haitallisia aineita ja ne voidaan helposti kierrättää ja hävittää. Lue lisää NFB:stä tästä.

LEIJONA-Levyt TM ovat mitä luultavimmin yksi markkinoiden ympäristöystävällisimmistä puulevyistä. Puuraaka-aineemme tulee lähes kokonaan eteläisen Suomen PEFC-setifioiduista metsistä. Puuraaka-aineellamme on Chain of Custody (puun alkuperäisketjusertifikaatti). Tämä takaa sen, että voimme tarjota asiakkaillemme PEFC- sertifioituja kovalevyjämme.

Terveellinen sisäilmanlaatu vaatii tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän päästöluokituksen. LEIJONA-Levyt TM ovat turvallinen ja laadukas valinta myös sisätiloihin. Kaikki kovalevytuotteemme täyttävät rakennusmateriaalien puhtaimman M1-päästöluokan vaatimukset (M1-sertifikaatti). Kun suunnittelet ja rakennat puhtaampaa ja kestävämpää asuinympäristöä, voit luottavaisin mielin käyttää LEIJONA-Levyjä TM Valvomme jatkuvasti tuotteidemme laatua omassa laboratoriossamme. Näin varmistamme, että toimittamamme tuotteet vastaavat laatuvaatimuksia.

Pysyviin rakenteisiin tarkoitetut LEIJONA-Levyt TM ovat vaatimusten mukaisesti CE-merkittyjä. Suoritustasoilmoitukset (DoP) löytyvät kotisivujemme Esitteet ja aineisto –osiosta (katso täältä). Ne sisältävät lisäksi lehdet ja artikkelit, sertifikaatit sekä tuotekortit.

Voit tutustua yritysesitteeseemme tästä

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Virstanpylväitä yhtiömme historiassa

Enso-Gutzeit Oy ja A.Ahlström Oy yhdistivät kuitulevyteollisuutensa yhteisesti omistetuksi uudeksi yhtiöksi, Suomen Kuitulevy Oy:ksi. Ensolta siirtyivät perustettavalle yhtiölle Heinolan ja Karhulan tehtaat sekä Ahlstömiltä Pihlavan tehdas. Omistusosuuksiksi tuli Enso 60% ja Ahlström 40%.

Enso myi levyteollisuutensa, joka käsitti Heinolan ja Säynätsalon vaneritehtaat ja 60% omistusosuuden Suomen Kuitulevy Oy:ssä Oy Wilh.Schauman Ab:lle. Suomen johtavana vaneri- ja lastulevyvalmistajana Schaumanista tuli Suomen Kuitulevy Oy:lle pääomistaja. Schaumanin kanssa lähdettiin heti hyödyntämään yhteisiä synergiaetuja mm. puuraaka-aineen ja energian hankinnassa sekä markkinoinnissa, missä kotimaan markkinointi ja pääosa vientimarkkinoinnista siirrettiin Schaumanin markkinointiverkoston hoitoon.

Vuosikymmenen alussa rakennuslama Suomessa romahdutti kotimaan myynnin alle puoleen edellisten vuosien tasosta. Samalla vienti vaikeutui markan vahvistumisen ja alalla vallitsevan ylitarjonnan johdosta. Tämä tilanne pakotti voimakkaisiin saneeraustoimiin kustannusten säästämiseksi ja taseen keventämiseksi. Muun muassa energiantuotanto ulkoistettiin myymällä sekä Heinolan että Pihlavan voimalaitokset paikallisille energiayhtiöille. Huokolevyn tuotanto siirrettiin Karhulan tehtaalta Pihlavaan.

1990-luvulla UPM-Kymmene -konserni irrottautui ydinliiketoimintojensa ulkopuolella olevista alueista, mm. lastulevyteollisuus myytiin vuonna 1994. Kuitulevyteollisuuden osalta ratkaisuksi tuli ns. MBO-kauppa, jolla toimiva johto osti 75% yhtiön osakekannasta. Schauman jäi edelleen osakkaaksi 15 %:lla ja Ahlström 10 %:lla.

Aikaisemmin konsernitoimintoina olleet rahoitus- ja tietohallinto otettiin välittömästi omaan hoitoon. Puuraaka-aineen hankinnassa yhteistyö jatkuu Heinolan tehtaan osalta, jolle UPM Metsä hankkii raaka-aineen. Pihlavan tehtaan osalta solmittiin hankintasopimus Metsäliitto Yhtymän omistaman Biowatti Oy:n kanssa.

Markkinointia on siirretty omiin käsiin asteittain. Vuonna 2002 aloitti Englannissa toimintansa viisi henkilöä työllistävä Suomen Kuitulevy Oy:n oma myyntiyhtiö Finnish Fibreboard (UK) Ltd, jonka vastuulle myynti siirtyi Schaumanin Englannin myyntiyhtiöltä. Kotimaan myyntivastuu siirtyi Schaumanilta vuoden 2004 alustaperustetulle Puhos Board Oy:n ja Suomen Kuitulevy Oy:n yhteiselle myyntiorganisaatiolle Leijona-Wilhelmi Levymyynnille.

Omistusrakennetta selkeytettiin vuonna 2002 siten, että yhtiö lunasti Ahlströmin omistuksessa olleet osakkeet. Tämän jälkeen johdon omistusosuudeksi tuli 83 % ja Schauman Woodin (nykyinen UPM-Kymmene Wood) osuudeksi 17 %.

Vuoden 2003 merkittävin tapahtuma oli päätös uudistaa Heinolan voimalaitos kesällä 2004. Investoinnin toteuttaja on voimalaitoksen omistaja Lahti Energia. Toteutuspäätöksen perustana on kymmenen vuoden energianostosopimus voimalaitoksen käyttäjien, Suomen Kuitulevy Oy:n ja UPM-Woodin, kanssa.

Vuonna 2020 Suomen Kuitulevy ja Versowood Oy vahvistivat raaka-ainetoimitukset uusin omistusjärjestelyin; 19,5 % Suomen Kuitulevyn osakekannasta siirtyi Versowood Group Oy:lle, pääosin suunnatulla osakeannilla. Saman Järjestelyn seurauksena 66 % omistuksesta jäi Suomen Kuitulevyn johdolle ja 14,5 % UPM Kymmenelle.

Suomen Kuitulevy Oy lopettaa yt-neuvotteluiden tuloksena Pihlavan tehtaan. Kovalevyn valmistus ja myynti jatkuu Suomen Kuitulevy Oy:n toimesta Heinolan tehtaalla.

Tietoja meistä

Areco Steel on yksityisomistuksessa olevan Areco-konsernin emoyhtiö, johon kuuluvat myös Areco Metals, Areco Profiles, Areco Direct, Areco Contractor ja Areco Properties. Konsernilla on tällä hetkellä 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Tanskassa.

Areco Profiles on Pohjoismaiden suurimpia katto- ja seinäprofiilien, pvp-elementtien, kattopeltien ja lisävarusteiden sekä sadevesijärjestelmien valmistajia. Malmön kaksi tehdasta sekä tehtaat Lipianyssa Puolassa, Terndrupissa Tanskassa ja Suomen Somerolla palvelevat pohjoisen Euroopan markkinoita.

Tarjoamme rakennusteollisuudelle kattavan valikoiman ohutlevykomponentteja sekä että kaupallisia kiinteistöjä varten. Meillä on viisi tehdasta neljässä maassa, mikä tekee meistä yhden rakennuslevysegmentin tärkeimmistä toimijoista.

Asiakkaamme ovat kaiken toimintamme ydin ja valikoimamme perustuvat aina asiakkaiden tarpeisiin. Tiiminä olemme kokeneita, nopeita ja joustavia. Meillä on moderni ja edistyksellinen näkemys sekä toimialasta että tuotteista. Pyrimme aina tekemään asiat omalla tavallamme ja ajattelemaan innovatiivisesti löytääksemme tehokkaita ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.

Laatu

Areco tarjoaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita, joiden raaka-aineet tulevat sertifioiduista ja johtavista terästehtaista. Otamme täyden vastuun materiaalista ja tarjoamme erinomaiset takuut.

Kaikki tuotteet täyttävät markkinoiden vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan vallitsevaa harmonisoitua EN-standardia sekä EU:n rakennustuotedirektiiviä ja otetaan huomioon muun muassa terveyttä, turvallisuutta, toimintaa ja ympäristöä koskevat vaatimukset. Suomessa Areco Profiles Oy toimii myöskin ISO9001 laatujärjestelmän mukaisesti.

Ympäristö

Areco korostaa sekä ympäristön että turvallisuuden merkitystä. Pyrimme aktiivisesti virtaviivaistamaan yrityksen prosesseja ja vähentämään ympäristölle koituvaa taakkaa. Mahdollisimman tehokas kierrättäminen ja lajittelu sekä jäännös- ja jätemäärän minimoiminen ovat luonnollinen osa liiketoimintaamme.

Toimittajiemme on täytettävä niille asettamamme ympäristövaatimukset, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään kuljetustemme ympäristövaikutuksia. Arecon tuotteiden varastointi ja jakelu tapahtuvat aina turvallisesti. Meille lakien ja määräysten noudattaminen on itsestään selvää, mutta ne määrittelevät vain ympäristötyölle asettamamme vähimmäisvaatimukset.

Työpaikka

Hyvä työympäristö ja sen turvallisuus luovat pohjan Arecon houkuttelevuudelle ja kilpailukyvylle. Välitämme työntekijöistämme. Heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa ovat meille pääasia. Yrityskulttuurissamme on tärkeää, ettei ketään työntekijää kohdella väärin tai syrjivästi.

Työympäristöön liittyvät kysymykset ovat olennainen osa yritystä, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan työrutiinejamme ja helpottamaan päivittäistä työtä tarjolla olevien työkalujen ja menetelmien avulla. Tarkastamme, huollamme ja valvomme tuotantolinjojamme, kuljetuksiamme sekä varusteitamme säännöllisesti. Lisäksi pyrimme luomaan työpaikastamme entistäkin paremman seuraamalla ympäristötyömme onnistuneisuutta vuosittain.

Tietoja meistä

Toteutamme kokonaisvaltaisia jätehuollon ja puhtauden palveluita.

Elä sinä, me huolehdimme

RL-Palvelut

Toteutamme kokonaisvaltaisia jätehuollon ja puhtauden palveluita: asiakaskeskeisesti, joustavasti ja luotettavasti. Tuomme iloa, mielenrauhaa ja hyvinvointia asiakkaidemme arkeen. Elä sinä me huolehdimme.

Suunnittelemme toimintamme vastuullisesti, ympäristövaikutukset huomioiden mm. ajoreiteissämme ja kalustomme päästöissä, suosimme laadukkaita työvälineitä ja tarvikkeita. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on osa arkeamme. Me suunnittelemme parhaan mahdollisen kokonaisuuden ympäristövastuun kannalta- huomioiden paikalliset olosuhteet.

Työntekijämme ovat ammattitaitoisia, osaavia sekä ystävällisiä, he ovat avaintekijänä laadukkaassa palvelussamme.

Historia

RL-Palvelut Oy:n juuret ovat syvällä Etelä-Savossa. Yritys on toiminut Mikkelin talousalueella kuljetusten parissa lähes 50 vuoden ajan. Isoisä Valtter Rasola toimi kuorma-autoilijana Graanin tehtaiden vanerikuljetuksissa 30-luvulta alkaen. Hänen pojastaan Risto Rasolasta tuli kuorma-autoilija, 1960-luvun lopulla hän perusti avoimen yhtiön Rasola & Liukkonen ja jätteenkuljetus tuli mukaan kuvioihin.

Vuonna 1973 perustettiin osakeyhtiö RL-Huolinta Oy. Miehet R:n ja L:n takana olivat Risto Rasola ja Mauri Liukkonen, myös Risto Rusanen oli osakkaana yrityksessä. Yritys laajeni oli kuljetustoimintaa, ruosteen-estoa, autokorjaamoa, kaasuvarikkoa, konevuokraamoa ja kaikkea muuta. 1980-luvulla meni lujaa niin kuin kaikilla. 1990-luvun lama söi yritystä. Yritys sinnitteli – onneksi oli sitkeitä työntekijöitä. Risto Rasolasta tuli yhtiön pääomistaja vuosien saatossa – hän menehtyi tapaturmaisesti elokuussa 2000.

Risto Rasolan tyttäret perivät yrityksen. Nina muistelee alkua 20-vuoden yrittäjäuran jälkeen seuraavasti: Meitä oli 10 ihmistä ja arvoton yhtiö. Taakkana painoivat valuuttalainat ja 90-luvulla tapahtuneet sattumukset – talous oli kuralla, kalusto vanhaa ja meillä oli kaikki mahdollisuudet epäonnistua.

Ympäristöhuollon kuljetukset on kinkkinen business – yritys on kunnallisten jäteyhtiöiden, kuntapolitiikan, lainsäädännön ja suurten alan toimijoiden puristuksissa.

Viimeisten 20 vuoden aikana yritys on kehittynyt ja uudistunut. Ympäristöhuollon toimintojen vetämisestä on vastannut vuodesta 2000 lähtien Nina Rasola. Tytäryhtiö RL-Kotipalvelut Oy on perustetiin hoitamaan siivouksia ja kodin ylläpitoon liittyviä palveluja. Inga Rasola vastaa puhtauspuolen palveluista – hän tuli perheyhtiöön töihin vuonna 2020.

Vuoden 2020 alusta yrityksen nimeksi vaihtui RL-Palvelut Oy. Nina ja Inga Rasola omistavat yhdessä 100% yhtiön.

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Uudet peliautomaatit ja online-kasinot

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: