Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Vastuullisena toimijana haluamme huolehtia siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tällä sivulla kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä sekä evästekäytännöstämme.

1. Yleistä

Oikis Akatemia on osa Napo Capital OÜ:ta. ja tämä Napo Capital OÜ:n (jäljempänä “Yritys”) asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja evästekäytäntö on laadittu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2020) mukaisesti. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU-jäsenvaltioissa 25.5.2020. Napo Capital OÜ on sitoutunut noudattamaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä tietosuojaseloste ja evästekäytäntö (jäljempänä “Seloste” tai “Käytäntö”) antaa kattavaa tietoa henkilötietojen käsittelystä asiakkaillemme, jotka käyttävät Oikis Akatemia -palvelua (jäljempänä “Käyttäjä”).

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Kaikki tässä Selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely suoritetaan Napo Capital OÜ:n vastuulla rekisterinpitäjänä.

Napo Capital OÜ (Nro: 14710538 )

Toom-Kuninga 21-29, 10122 Tallinna, Viro

Tietosuojaselosteesta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä sähköpostitse: [email protected]

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Rekisternin nimi on “Oikis Akatemia asiakasrekisteri.”

3. Kerätyt tiedot

Asiakkaan antamat tiedot ostotapahtuman yhteydessä:

 • Nimi (etu- ja sukunimi)
 • Osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Käyttäjätunnus

Asiakkaan antamien tietojen Yrityksellä on lainmukaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen nojalla oikeus kerätä, tallentaa ja käsitellä kaikkea palvelun käytöstä syntyvää tietoaineistoa. Tällaisella tietoaineistolla tarkoitetaan esimerkiksi Asiakkaan kirjoittamia vastauksia harjoituksiin ja Asiakkaiden IP-osoitteet kirjautuessaan palveluun.

Rekisteriä ylläpidetään jatkuvasti henkilötietojen osalta. Vanhentuneet (36 kk tai kauemmin viimeisestä asiakkaan tekemästä tilauksesta) ja tarpeettomat tiedot poistetaan vähintään 12 kuukauden välein, ellei tietojen säilyttäminen ole tarpeen Napo Capital OÜ:n tai kolmannen oikeutettujen oikeudellisten etujen turvaamiseksi.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Asiakkaan ostamien palveluiden tai tuotteiden hallintaan sekä arkistointiin
 • Asiakaskokemuksen ja -palvelun parantamiseen
 • Kävijäseurantaa
 • Markkinointiin

Tietoja käsitellään Asiakkaan ja Napo Capital OÜ:n välisen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen sekä lakii perustuen.

5. Oikeusperuste tietojen käsittelyyn

Yritys kerää ja käsittelee henkilötietoja pääasiassa suostumuksen, sopimuksen toteuttamiseen liittyvien tarpeiden sekä yrityksen lakisääteisten velvoitteiden tai oikeutettujen etujen perusteella.

Ennen kuin Asiakas suorittaa ostotapahtuman tai rekisteröityy Oikis Akatemia-palveluun ja antaa henkilötietojaan Yritykselle, Asiakasta pyydetään tutustumaan huolellisesti tämän palvelun tai tuotteen käyttöä koskevaan tietosuojaselosteen sisältöön ennen suostumuksensa antamista henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen antamista koskeva pyyntö esitetään selvästi erillään muista asioista, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa sekä selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve tarkoittaa sitä, että Asiakkaalta on kerättävä tiettyjä tietoja, jotta palvelun käyttö ja ostaminen olisi teknillisesti mahdollista.

Lakisääteiset velvoitteet tarkoittavat esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä Yrityksen kirjanpitoon ja verotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi.

Yrityksen oikeutettuja etuja voi liittyä mm. Seuraaviin toimintoihin: asiakaspalvelu, väärinkäytöstön selvittäminen sekä tuote- ja palvelukehitys.

Mikäli Asiakas ei halua antaa henkilötietoja, jotka perustuvat sopimuksen toteuttamiseen liittyvään tarpeeseen, yrityksen lakisääteiseen velvoitteeseen tai yrityksen muuhun oikeutettuun etuun, ei palvelua voi käyttää.

6. Tietojen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan maksupalveluntarjoajalle (Stripe, Inc.), jos Asiakas valitsee ostotapahtuman yhteydessä tämän maksutavan. Maksupalveluntarjoaja perii maksuja Oikis Akatemian kautta tilatuista tai käytetyistä tuotteista ja palveluista. Stripe on EU-US Privacy Shield Framework sertifioitu toimija. Stripe:n henkilötietojan käsittelystä voi lukea lisää seuraavasta osoitteesta: https://stripe.com/en-fi/privacy

Asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Yritys ei tarkista Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisäänkirjautuneella Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella ja muokata palvelun käyttöön liittyviä asetuksiaan sekä rekisteröitymisen yhteydessä antamiaan henkilötietoja.

Asiakkaalla on oikeus pyytää asiakastuesta jäljennöstä kaikista muistakin häntä itseään koskevista tiedoita ja pyytää asiakastukea oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot järjestelmässä. Jäljennöstä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta [email protected] . Jäljennöksen pyytäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Toistuvista tietopyynnöistä Yritys voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta Asiakkaan pyytämää toimea, jos Asiakkaan pyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on lisäksi vielä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojen poistamiseen ja oikaisemiseen:

 • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
 • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista

Jos Asiakas haluaa käyttää mainittuja oikeuksiaan, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] .

9. Tietojen säilyttäminen

Yritys säilyttää asiakas- ja käyttötiedot vähintään vuoden ajan Asiakkaan viimeisen tilauksen päättymisestä lukien, mikäli Käyttäjä ei erikseen pyydä tietojen poistoa. Tämän jälkeen tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin palvelun tarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä.

10. Evästeiden käyttö (cookies)

Yritys käyttää internetsivustoillaan evästeitä ( cookies ) palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi. Evästeiden avulla Yritys voi tarjota Asiakkaalle palvelua, joka ottaa paremmin huomioon Asiakkaan toivomukset ja mieltymykset.

Oikis Akatemian sivustolla käytetään myös Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka sijaitsevat lukitussa tilassa ja joiden käyttöoikeudet on rajattu vain henkilöihin, joiden on työtehtäviensä puolesta päästävä tietoihin.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Oikis Akatemia on osa Napo Capital OÜ:ta.

Napo Capital OÜ (14710538)
[email protected]
(+372) 5462 4290‬

Evästekäytäntö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Tällä sivustolla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnissa.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Koko tietosuojaselosteen ja evästekäytännön löydät seuraavasta osoitteesta: oikis.fi/tietosuojaseloste.

Nämä evästeet ovat ratkaisevan tärkeitä tämän sivuston toiminnoille. Näitä evästeitä tarvitaan esimerkiksi turvallisuustarkoituksiin ja tiettyjen toimintojen tueksi, esimerkiksi kävijän mieltymysten muistamiseen. Näin varmistetaan, että tämä sivusto toimii halutulla tavalla.

Kaikki evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Voit halutessasi olla hyväksymättä näiden evästeiden käyttö. Otathan kuitenkin huomioon, että kaikki sivuston toiminnot eivät välttämättö toimi kunnolla, jos nämä evästeet eivät ole päälle.

Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Villenvinkit.com (“Villenvinkit.com”, ”me”, ”meitä”) käsittelee asiakkaittemme ja verkkosivullamme vierailevien henkilötietoja (”sinä”). Työskentelemme käsitelläksemme henkilötietojasi huolellisesti, suojaamalla niitä ja noudattamalla tietosuojalakeja.

Tämän linjauksen tavoitteena on selvittää milloin, miksi ja miten me käsittelemme sinuun liittyviä tietoja (”henkilötiedot”). Se siis antaa tärkeitä tietoja lakisääteisistä oikeuksistasi. Linjauksen tarkoituksena ei ole korvata ehtoja mistään sopimuksesta, joka sinulla on kanssamme, eikä tietosuojalakien sinulle antamia oikeuksia.

Klikkaamalla alla olevaa luetteloa löydät tarkempia lisätietoja yksilökohtaisista aiheista seuraamalla eri linkkejä. Olemme merkinneet linjauksen eri osat nimikkein, jotta löydät helpommin sinulle tärkeimmät tiedot.

1. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?

Sinun tulee olla tietoinen siitä, että vaikka me olemme päävastuussa henkilötietojesi käsittelystä, tietojasi voidaan säilyttää tietokannoissa, joihin muilla yhtiöillä on pääsy. Kaikki yhtiöt, joilla on pääsy henkilötietoihisi, noudattavat tässä politiikassa määrättyjä standardeja.

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Sijaintitiedot
 • Kotisivun käyttö
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Työ
 • Henkilökohtaiset mieltymykset ja mielipiteet

3. Mihin käytämme henkilötietojasi ja koska käsittelemme niitä?

Villenvinkit.com kerää tietoja suoraan sinulta käyttäessäsi palvelujamme tai kun vierailet verkkosivuillamme.

 • lähettäessämme tuotteisiin ja palveluihin liittyviä, myyntiä edistäviä sähköpostiviestejä. Katso myös kohta 6 alla suoramarkkinoinnista.
 • analysoidaksemme tietoja järjestelmissämme ja tietokannoissamme parantaaksemme liiketoimintaamme ja verkkosivujamme käyttäjien mieltymysten mukaan sekä parantaaksemme palvelua ja käyttäjien kokemuksia.
 • parantaaksemme ja suunnataksemme sinulle meiltä tulevaa mainontaa.
 • keskustelufoorumin tai yhteisön rekisteröintiin mahdollistaessamme kommenttien antamisen.
 • tyydyttääksemme ja noudattaaksemme kaikkia laillisia velvoitteitamme tai oikeuksiamme.

Käsittelemme vain henkilötietojasi tässä kohdassa 3 mainittuihin tarkoituksiin ja ollessamme varmoja että:

 • olet antanut meille suostumuksesi käyttää tietoja tällä tavalla, tai
 • on välttämätöntä käyttää henkilötietojasi tukeaksemme liiketoimintamme ”laillisia intressejä” (esimerkiksi, parantaaksemme tuotteitamme, tai tehdäksemme analyysejä tiedostoistamme), kohtuullisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen.

4. Kenen käyttöön annamme henkilötietojasi?

Työskentelemme useiden kolmansien osapuolten kanssa, jotka hallinnoivat toimintaamme ja toimittavat palveluja. Nämä kolmannet osapuolet saattavat toisinaan tarvita henkilötietojasi:

 • Plugin ohjelmien toimittajamme ja WordPress.com Automattic, Inc.:n isäntä, sijaitsee USA:ssa, ja on Privacy Shield tietosuojajärjestelyn alainen, minkä voit nähdä tästä ja se käsittelee henkilötietoja puolestamme;
 • Analyysipalvelujemme toimittajat (esimerkiksi Google ja Hotjar) käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa henkilötietovastaavana. Katso evästepolitiikkamme alla olevasta liitteestä nähdäksesi miten voit estää analyysitoimittajien pääsyn henkilötietoihisi.
 • Palvelujen toimittajat tai henkilötietorekisterin pitäjät käsittelevät henkilötietojasi meidän ohjeidemme mukaan, esim. esimerkiksi pilvipalveluja.
 • Jos meillä on lain määräämä velvollisuus suostua julkaisemaan tietoja täyttääksemme lakimääräiset velvoitteemme tai suojellaksemme etujamme tai turvallisuuttamme.
 • Mikäli myymme, ostamme tai organisoimme uudelleen liiketoimintaamme tai omaisuuttamme tai jos kolmas osapuoli, mukaan lukien mahdolliset myyjät tai ostajat, hankkii omaisuuttamme.

5. Kansainväliset siirrot

Kansainväliset siirrot tarkoittavat henkilötietojen siirtämistä Euroopan unionin ulkopuolella olevaan maahan.

Kohdan 4 mukaisesti yllä saatamme antaa henkilötietosi kolmannen osapuolen käyttöön, joka saattaa sijaita Euroopan unionin ulkopuolella.

Voimme myös ilmoittaa henkilötietosi, mikäli saamme siihen lainmukaisen pyynnön tai pyynnön ulkomaan viranomaiselta Euroopan yhteisön ulkopuolelta.

Varmistamme aina, että jokainen kansainvälinen tietojen siirto tapahtuu suojelemalla sinun oikeuksiasi ja etujasi. Jokainen rikollisuutta vastaan toimivalta viranomaiselta tai valvontaviranomaiselta saatu tietopyyntö tutkitaan tarkoin ennen kuin henkilötietoja luovutetaan.

Sinulla on oikeus pyytää meiltä lisätietoja toimeenpanemistamme, yllä mainitusta suojatoimista. Ota meihin yhteyttä (katso kohta 8), mikäli toivot lisätietoja.

6. Suoramarkkinointi

Käytämme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä tuotteista ja palveluista, joita me ja yhteistyökumppanimme tarjoamme, kuten esimerkiksi rahapeli- ja finanssipalvelut. Tämä voi tapahtua sähköpostitse tai kohdistetun verkkomainonnan muodossa.

Joissakin tapauksessa sinun henkilötietojesi käsittely markkinointitarkoituksiin perustuu meidän laillisiin etuihimme (katso kohta 3 yllä). Lain sitä vaatiessa se perustuu omaan suostumukseesi.

Sinulla on aina oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista jatkossa, milloin tahansa. Voit käyttää opt-out -linkkiä, joka löytyy kaikista suoramarkkinoinneista tai voit ottaa yhteyttä meihin (katso kohta 8).

Rajoitamme suoramarkkinoinnin kohtuulliselle ja sopivalle tasolle, ja lähetämme viestejä, joiden arvelemme kiinnostavan sinua tai sopivan sinulle, sinusta saamiemme tietojen perustella.

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin se on kohtuullisen tarpeellista tämän politiikan kohdassa 3 lueteltuihin tarkoituksiin.

Joissakin tapauksissa säilytämme henkilötietojasi tietyn ajanjakson täyttääksemme esimerkiksi lain, verotuksen tai kirjanpidon asettamat vaatimukset.

Huolehdimme henkilötietojen säilyttämispolitiikan ylläpidosta. Kun sinun henkilötietojasi ei enää tarvita, niin varmistamme, että ne joko poistetaan turvallisesti tai tehdään nimettömiksi.

8. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on joukko henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. Lisätietoja näistä oikeuksista löydät alla.

Käyttääksesi oikeuksiasi voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

Huomioi ystävällisesti seuraavat seikat halutessasi käyttää oikeuksiasi:

Saatavuus

Voit pyytää meitä:

 • vahvistamaan käytämmekö sinun henkilötietojasi;
 • toimittamaan sinulle kopion näistä tiedoista;
 • toimittamaan sinulle muut henkilötietoihisi liittyvät tiedot, esimerkiksi meillä olevat tiedot, mihin me käytämme niitä, kenelle annamme niitä, siirrämmekö niitä EU:n ulkopuolelle ja kuinka suojaamme ne, kuinka kauan säilytämme niitä, mitkä oikeudet sinulla on, kuinka voit tehdä valituksen, mistä olemme saaneet tietosi ja olemmeko me käyttäneet automaattista päätöksentekoa tai profilointia siinä määrin, kuin tietoja ei ole toimitettu sinulle tässä politiikassa.

Oikaisut

Voit pyytää meitä oikaisemaan virheelliset henkilötiedot.

Pyrimme vahvistaman tietojen virheettömyyden ennen oikaisua.

Poistaminen

Voit pyytää poistamaan henkilötietosi, mutta ainoastaan kun:

 • niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin; tai
 • olet perunut suostumuksesi (silloin kun prosessi perustui suostumukseesi); tai
 • käytät oikeutta kieltäytyä hyväksymästä (katso Vastalause alla); tai
 • kun niitä on käytetty laittomasti; tai
 • niitä tarvitaan noudattamaan lakivelvoitteita.

Emme ole velvollisia poistamaan henkilötietojasi mikäli niiden käyttäminen on välttämätöntä:

 • lakimääräysten noudattamiseksi; tai
 • oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • On myös tiettyjä muitakin olosuhteita joissa emme ole velvollisia suostumaan poistamisvaatimuksiisi, mutta nämä kaksi ovat todennäköisimpiä olosuhteita joissa kieltäytyisimme hyväksymästä tämän vaatimuksen.

Rajoitus

Voit pyytää meitä rajoittamaan (ts. säilyttämään mutta ei käyttämään) henkilötietojesi käyttöä, mutta vain kun:

 • niiden virheettömyys on kiistanalainen (katso Oikaisu), antaaksesi meidän tarkistaa niiden virheettömyys; tai
 • käyttö on laitonta, mutta et halua niitä poistetavaksi; tai
 • niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, mutta meillä on edelleen tarve oikeudellisen vaateen perustelemiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
 • olet käyttänyt oikeutta vastustaa henkilötietojesi käyttöä ja pääasiallisten syiden vahvistaminen on ratkaisematta.

Voimme jatkaa henkilötietojesi käyttämistä noudattamalla rajoituspyyntöä:

 • kun meillä on suostumuksesi; tai
 • oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • suojellaksemme toisen luonnollisen tai juridisen henkilön oikeuksia.

Siirrettävyys

Voit pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilötietosi strukturoidussa, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa, tai voit pyytää saada ne porttauksena suoraan toiselle henkilötietovastaavalle, mutta kuitenkin vain jos:

 • käyttö perustuu suostumukseesi tai kanssasi laadittuun sopimukseen; ja
 • käyttö tapahtuu automaattisin keinoin.

Vastustus

Voit esittää vastaväitteen kaikelle henkilötietojesi käytölle, joka perustuu ”lainmukaisiin etuihimme”, mikäli katsot perusoikeuksiesi ja vapauksiesi painavan enemmän kuin lainmukaiset etumme.

Meillä on mahdollisuus näyttää, että meillä on pakottavat lainmukaiset edut, jotka ovat tärkeämpiä kuin oikeutesi ja vapautesi.

Kansainväliset siirrot

Voit pyytää kopion tai viitetiedot suojasta, jonka alla henkilötietosi on siirretty Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Saatamme muokata tiedonsiirtosopimuksia tai niihin liittyviä dokumentteja (ts. piilottaa tiettyjä näiden dokumenttien sisältämiä tietoja) kaupallisen arkaluontoisuuden vuoksi.

Valvontaviranomainen

Sinulla on oikeus rekisteröidä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käytöstä.

Pyydämme kuitenkin, että pyrit ratkaisemaan asiat meidän kanssamme ensin, koska sinulla on milloin tahansa mahdollisuus kääntyä valvontaviranomaisen puoleen.

9. Evästepolitiikka – Liite A

Käytämme evästeitä

Voidaksemme tarjota sinulle täyden valikoiman toimintoja vieraillessasi kotisivullamme, tunnistaaksemme mieltymyksesi ja tehdäksemme vierailusta kotisivulla mukavampaa ja helpompaa käytämme evästeitä.

Mitä evästeet ovat?

Eväste, pixel tai samanlainen teknologia on pieni tiedosto tai tieto, joka tallentuu tietokoneeseesi tai laitteeseesi vieraillessasi kotisivulla. Sen ansiosta kotisivu muistaa sinun menettelysi ja mieltymyksesi (kuten kirjautumisen, kielen, kirjasinkoon ja muut näytön mieltymykset) tietyn ajan, joten sinun ei tarvitse asettaa niitä uudelleen palatessasi kotisivulle tai selaillessasi sivulta toiselle.

Vaihtoehtosi

Käyttämällä verkkosivuamme, suostut käyttämään ja tallentamaan evästeitä tietokoneeseesi tai laitteeseesi.

Voit katsella yleisesti kotisivuamme ilman evästeitä, mutta tällöin sen tietyt osat eivät toimi kunnolla tai navigointi hidastuu.

Ellet halua evästeitä varastoitavan tietokoneeseesi tai laitteeseesi, voit deaktivoida kyseisen vaihtoehdon selaimesi järjestelmäasetuksista. Voit myös milloin tahansa poistaa varastoidut evästeet selaimesi järjestelmäasetuksista.

Lisätietoja evästeiden deaktivoinnista ja poistamisesta löytyy täältä: https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/. Muista kuitenkin, että ellet hyväksy mitään evästeitä, tämä saattaa rajoittaa tarjoustemme toimivuutta.

Evästekategoriat

Käytämme evästeitä eri tarkoituksiin ja eri toimintojen kanssa.

Jotkin evästeet ovat:

 • välttämättömiä teknisessä mielessä (tekniset tarpeet)
 • varastoituina ja niitä käytetään tietty aika (varastoinnin kesto)
 • sijoitettuja ja varastoituja meidän tai kolmannen osapuolen toimesta (evästetoimittaja).

Tekniset tarpeet

Evästeet, jotka ovat teknisesti:

 • välttämättömiä: Käytämme tiettyjä evästeitä, koska ne ovat täysin välttämättömiä verkkosivun järjestykselle ja sen kunnolliselle toiminnalle. Nämä evästeet sijoitetaan automaattisesti tietokoneeseesi tai laitteeseesi kirjautuessasi verkkosivulle tai tiettyyn toimintoon ja ne ovat siellä siihen saakka kunnes asetat selaimesi torjumaan evästeet.
 • ei välttämättömiä: Evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä sijoitetaan tietokoneeseesi tai laitteeseesi parantamaan mukavuutta ja kotisivumme suorituskykyä tai tallentamaan tietyt itse tekemäsi asetukset. Käytämme myös evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä teknisessä mielessä saadaksemme tietoja kotisivumme tiettyjen alueiden käyttötaajuudesta, jotta me voimme mukauttaa sitä tarpeisiisi ja vaatimuksiisi entistä määrätietoisemmin.

Säilytyksen kesto

Session cookies: Joitakin evästeitä (nk. istuinkohtaisia evästeitä) tarvitaan vai istunnon aikana kotisivullamme. Ne poistetaan tai ne lopettavat toimintansa heti, kun poistumme verkkosivulta tai istunto päättyy. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi tietyn informaation säilyttämiseksi istuntosi aikana.

Permanent cookies: Joitakin evästeitä (nk. pysyviä evästeitä) varastoidaan pitemmäksi aikaa. Ne auttavat esimerkiksi tunnistamaan sinut palatessasi verkkosivulle uudelleen ja ne avaavat säästetyt asetukset. Näin pääset verkkosivuille nopeammin tai mukavammin, eikä sinun esimerkiksi tarvitse säätää asetuksia, esimerkiksi valita kieltä uudelleen. Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti ennalta määrätyn aikajakson jälkeen.

Flow cookies: Näitä evästeitä käytetään viestinnässä sisäisten palvelimiemme välillä yhtiöryhmässämme. Ne on sijoitettu tietokoneeseesi tai laitteeseesi ruvetessasi navigoimaan verkkosivulla ja ne poistetaan verkkosivulla navigointisi jälkeen. Näille evästeille on annettu ainutlaatuinen tunnusnumero, mutta ne eivät salli meidän tehdä mitään johtopäätöksiä kyseisestä asiakkaasta tai käyttäjästä.

Evästeiden toimittajat

Provider cookies: Nämä evästeet olemme sijoittaneet itse tai sen on tehnyt verkkosivumme operaattori meidän toimeksiannostamme.

Third-party cookies: Kolmannen osapuolen evästeitä varastoivat ja käyttävät muut organisaatiot tai verkkosivut, esimerkiksi verkkoanalyysityökalut. Ulkoiset toimittajat voivat myös käyttää evästeitä näyttääkseen mainoksia tai integroidakseen sosiaalisiin verkostoihin sisältöä, kuten sosiaaliset liitännäiset (plug-ins). Lisätietoja verkkoanalyysityökaluista ja laajuusmittauksesta, katso alla olevaa evästekäytäntöä.

Evästeiden käyttö verkkoanalyysiin ja laajuusmittaukseen

Käytämme Google Analytics eli Google Inc:n (“Google”) verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä verkkosivumme tiettyjen alueiden käyttötaajuuden ja mieltymysten tunnistamiseen. Eväste mittaamat tiedot tämän verkkosivun käytöstä (mukaan lukien lyhennetty IP osoitteesi) siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Google käyttää näitä tietoja analysoidakseen verkkosivun käyttöä, koostaakseen raportteja verkkosivun tapahtumista meille ja suorittaakseen verkkosivun ja internetin käyttöön liittyviä lisäpalveluja. Google saattaa myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille lain näin vaatiessa tai alueelle, jossa kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen puolesta.

Voit deaktivoida Google Analyticsin käyttämän selaimen add-on-liitännäistoiminnon, jos haluat, että verkkosivun analyysiä ei suoriteta. Voit ladata liitännäisen täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Tämä lisätoiminto tallentaa valintasi laitteeseesi, joka hoitaa Google Analyticsin deaktivoinnin. Tämä johtaa ainoastaan Google Analyticsin deaktivointiin laitteesta ja selaimesta, josta opt-out oli aktivoitu. Lisäksi sinun ehkä tarvitsee reaktivoida se, mikäli poistat evästeet laitteestasi.

Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen (”tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa, miten ja miksi Puhujatori oy (”puhujatori”) kerää, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja puhujatorin palvelussa (”palvelu”).

Puhujatori oy, y-tunnus: 2959884-3 sähköposti: [email protected]

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Puhujatori oy (”puhujatori”). Puhujatori on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Ensisijaisena yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii:

Mauri ranta, puhujatori oy, sähköposti: [email protected]

2. Miksi henkilötietoja käsitellään ja millä perusteella

Puhujatori käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoaminen

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen puhujatorin kotisivulla, chatissa, sähköpostitse tai puhelimitse puhujatoimeksiannon yhteydessä asiakas antaa tarvittavat tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) puhujatorille. Puhujatori käyttää näitä tietoja laskutukseen, tapahtumakutsujen lähettämiseen sekä markkinointimateriaalin lähettämiseen asiakkaalle.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti.

Markkinointi

Puhujatori käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja huolehtiakseen puhujatorin liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tältä osin on muun muassa parantaa asiakkaiden tietämystä puhujatorin palvelusta, palautteen kerääminen asiakkailta, mielipide- ja markkinatutkimuksen toteuttaminen, puhujatorin palvelun markkinoiminen ja tapahtumakutsujen lähettäminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena markkinoinnin osalta on asiakkaan antama suostumus, joka asiakkaalla on oikeus peruuttaa milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti.

3. Kerättävät henkilötiedot

Puhujatori voi käsitellä palvelussa seuraavia henkilötietoja:

– asiakkaan yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite mikäli asiakas haluaa puhujatorin yhteydenoton

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Palvelun käyttö on täysin vapaaehtoista. Näin ollen henkilötietojen antaminen ei ole välttämätöntä, mutta henkilötietojen laajuudella voi olla vaikutusta palvelun sisältöön.

4. Mistä tietoja saadaan

Palveluun tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta palvelun käytön yhteydessä.

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Puhujatori voi luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa: luotetuille palveluntarjoajille, kuten it-palveluntarjoajille, jotka toimivat puhujatorin lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja, jotka puhujatori heille luovuttaa; lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen; ja jos puhujatori on mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa.

6. Kansainvälinen tietojen siirtäminen

Puhujatori tai sen puolesta toimivat palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi euroopan talousalueen ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa). Kun käsittelemme henkilötietoja euroopan talousalueen ulkopuolella, käytämme hyväksyttyjä vakiintuneita suojamekanismeja, kuten euroopan komission mallisopimuslausekkeita, joilla palveluntarjoajamme sitoutuu asianmukaisiin tietosuojatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi.

7. Tietojen säilyttäminen

Puhujatori säilyttää asiakkaiden henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot hävitetään viimeistään, kun kaksi (2) vuotta on kulunut viimeisestä yhteydenotosta asiakkaan kanssa.

8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: – pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin – pyytää epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua – pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista – pyytää henkilötietojensa poistamista – vastustaa henkilötietojen käsittelyä – saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että asiakas on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa.

Edellä mainitut oikeudet toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja sen rajoissa.

Yllä mainitut pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

10. Tietojen suojaaminen

Puhujatorilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Puhujatori rajoittaa pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä palveluntarjoajille, jotka voivat käsitellä tietoja ainoastaan someturvan ohjeistuksen mukaisesti. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietosuojaseloste on laadittu 21.1.2020.

11. Muutokset

Puhujatori pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta. Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta puhujatorin internetsivustolle, josta myös löydät uusimman version tietosuojaselosteesta.

1. Evästekäytäntö

Tässä evästekäytännössä (jäljempänä ”evästekäytäntö”) kuvataan, miten puhujatori (jäljempänä ”puhujatori” tai ”me”) käyttää evästeitä verkkosivustollaan ja miten voit hallita evästeiden käyttöä laitteellasi. 1. Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni määrä tietoa, joka tallentuu laitteellesi käyttäessäsi verkkosivustoamme. Evästeet auttavat tunnistamaan laitteesi saapuessasi verkkosivustolle, ja ne muistavat edellisistä käynneistäsi hyödyllisiä yksityiskohtia, jotka parantavat käyttökokemustasi. Evästeitä käytetään suurimmalla osalla verkkosivustoista, myös meidän verkkosivustolla. Emme pyri tunnistamaan yksittäistä verkkosivuston käyttäjää evästeiden avulla. Jos näin kuitenkin käy, pidämme huolen siitä, että evästetietoja käsitellään soveltuvan tietosuojasääntelyn ja tietosuojaselosteemme mukaisesti.

2. Miksi käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä parantamaan käyttökokemusta verkkosivustollamme, muistamaan aikaisemmat valintasi, jos haluat palaa saman istunnon aikana takaisin samalle sivulle esimerkiksi jatkaaksesi lomakkeen täyttämistä, varmistamaan sivustojemme tietoturvallisuuden, tuottamaan tilastotietoa verkkosivustojemme käytöstä

3. Mitä evästeitä käytämme?

Käytämme verkkosivustoillamme seuraavia evästeitä:

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat tärkeitä, jotta pystyt liikkumaan sivustolla ja käyttämään sen toimintoja. Toiminnallisia evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen, maa- ja kieliasetusten sekä verkkosivustomme asetteluiden muistamiseen.

Suorituskykyevästeet

Nämä evästeet keräävät nimetöntä tilastotietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Suorituskykyevästeet voivat esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, miten käyttäjät selaavat tai käyttävät sivustoamme ja mitä sivuston osia käytetään eniten.

Mainontaevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän selailutottumuksista. Niiden avulla mainonta kohdennetaan mielenkiinnon kohteidesi perusteella juuri sinulle. Lisäksi näiden evästeiden avulla voidaan rajoittaa sitä, miten monta kertaa näet tietyn mainoksen, sekä arvioida, miten verkkosivustomme mainokset saavuttavat käyttäjiä. Evästeitä asettavat yleensä kolmansien osapuolten mainontaverkostot.

Muut kolmansien osapuolten evästeet

Verkkosivustoillamme saattaa olla myös sosiaalisen median evästeitä. Näiden evästeiden avulla voit halutessasi kertoa facebookin, twitterin ja linkedinin kaltaisissa sosiaalisen median palveluissa, mitä olet tehnyt verkkosivustollamme. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Käytämme verkkosivuillamme google analyticsiä ja facebook pixeliä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Tutustuthan siis huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolten eväste- ja tietosuojakäytäntöihin.

4. Miten kauan evästeet pysyvät laitteellani?

Evästeet jakautuvat kahteen ryhmään sen perusteella, miten kauan ne pysyvät kävijän laitteella.

Istuntokohtaiset evästeet

Istuntokohtaiset evästeet koskevat vain tiettyä istuntoa, joten ne poistuvat, kun suljet verkkoselaimen. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kiintolevylle.

Pysyvät evästeet

Pysyvät evästeet tallentuvat laitteellesi siihen saakka, kunnes poistat ne tai ne vanhentuvat. Säilytämme pysyvien evästeiden avulla keräämiämme tietoja korkeintaan kaksi vuotta.

5. Miten voin hallita evästeitä tai kieltää niiden käytön?

Voit hyväksyä tai kieltää evästeet muokkaamalla selaimesi asetuksia. Voit myös tyhjentää evästehistoriasi selaimen asetuksista. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti your online choices -sivuston kautta.

Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen voi tarkoittaa, että verkkosivustomme kaikki ominaisuudet eivät välttämättä toimi laitteellasi etkä ehkä pääse käyttämään kaikkia sivuston osia.

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Uudet peliautomaatit ja online-kasinot

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: