Tunnista Non Sticky bonukset » Kotiuta talletuksellasi saadut voitot

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Tunnista Non Sticky bonukset

Olet joskus saattanut törmätä termeihin Sticky Bonus ja Non Sticky Bonus. Pelkät termit ei paljoa valaise, ja tästä syystä päätimme kerätä lyhyen mutta ytimekkään infopaketin Non Sticky bonuksista ja niiden toimivuudesta. Kyseessä on kaksi eri bonustyyppiä, joista toinen tarjoaa vapaamman mahdollisuuden voittojen nostamiseen. Lue lisää ja opi enemmän näistä ainutlaatuisista kasinobonuksista.

Non Sticky bonukset mahdollistaa voittojen noston

Lähdetään liikkeelle paremmasta vaihtoehdosta, eli Non Sticky bonuksista. Kuvitellaan, että lunastat nettikasinolla 100% talletusbonuksen aina 100€ saakka 50€ talletuksella. Tällöin saat itsellesi 50€ bonusrahaa, mikä tuplaa pelikassasi 100 euroon. Tämä on yksi perinteisimmistä talletusbonuksista, mutta mikä bonuksen ominaisuus tekee siitä sitten Non Sticky bonuksen?

Kun lähdet pelaamaan, aloitat aina pelaamisen omalla talletuksellasi. Mikäli olet lunastanut Non Sticky bonuksen, se pitää huolta että omalla talletuksella voitetut voitot ovat omaa rahaasi. Tämä tarkoittaa sitä, että voiton osuessa kohdalle voit peruuttaa bonuksen, ja kotiuttaa saamasi voitot vaikka bonuksen kierrätys olisi vielä kesken.

Kun peruutat bonuksen, bonusraha häviää ja oma talletuksesi sekä sillä saadut voitot vapautuvat bonuskierrätyksestä. Kun omat varasi ovat vapautuneet, voit nostaa voittosi vaikka samantien. Muistathan kuitenkin, että suurimmalla osalla kasinoista tehty talletus tulee vähintään panostaa kyseisen kasinon pelivalikoimassa. Ole siis tarkkana, että kotiutat ainoastaan omia voittojasi, et omaa talletustasi.

Sticky bonukset ja niitä sitovat ehdot

Sticky bonukset ovat Non Sticky bonuksien vastakohta. Näitä bonuksia sitoo bonusehto, mikä velvoittaa pelaajan kierrättämään sekä talletuksen että bonuksen kokonaan ennen mahdollisten voittojen nostamista. Tunnistaaksesi Sticky bonukset suosittelemme lukemaan läpi kyseisen nettikasinon ja bonuksen säännöt ja ehdot – mikä pitäisi tehdä toki jokaisen bonuksen lunastuksen yhteydessä.

Kokeile Non Sticky Bonuksia Speedy Casinolla

Oppitunti alkaa olemaan purkissa, ja nyt sinulla on hyvät eväät Non Sticky – ja Sticky -bonuksiin ja niiden käyttämiseen. Suosittelemme aina tarkistamaan, mitä bonuksien säännöissä ja ehdoissa sanotaan. Bonukset saattavat näyttää silloin tällöin liian hyvältä ollakseen totta, ja siksi kriittinen silmä on tärkeä myös nettikasinoilla pelatessa.

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Yksi nettikasino, jossa Non Sticky bonukset ovat taatut on supersuosittu ja tasokas pelisivusto nimeltä Speedy Casino. Tällä kasinolla pääset testaamaan Non Sticky bonuksien toimintaa ja ehkäpä myös nappaamaan suuria voittoja onnenpotkun osuessa kohdalle.

Bonukset ja alennukset kirjanpidossa ja verotuksessa

Leena Rekola-Nieminen, Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy

Käteis- ja vuosialennuksia on viime vuosina myönnetty yhä vähenevässä määrin, mutta yritysten kiristynyt kassatilanne on tuonut taas uusia yrityksiä alennusmenettelyn piiriin. Bonukset mielletään eri kaupparyhmien kuluttajille myöntämiksi uskollisuus­palkinnoiksi, mutta ne koskettavat myös yritys­toimintaa. Oma lukunsa on runsaasti puhuttanut tilanne, jossa palkansaaja nauttii työnsä puitteissa yrityksen liiketoimintaan kuuluvien hankintojen tai matkojen yhteydessä ansaittuja bonuksia ja pisteitä yksityistaloudessaan.

Tässä ei tarkemmin puututa näihin etuihin, mutta verottaja on antanut niiden verokohtelusta ohjeistusta, jota kaiketi ollaan päivittämässä. Pääsääntö kuitenkin on, että tällaiset palkansaajan saamat edut ovat ansiotuloa, mutta työnantajan ei niistä tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Ilmoittamisvelvollisuus on siis palkansaajalla. Pääsäännöstä on useita poikkeuksia, joita verottaja ohjeessa esimerkein selvittää.

Myönnettyjen bonusten ja alennusten kirjanpidolliselle käsittelylle löytyy tulkintaa kirjanpitolain 4. luvun 1. pykälän pohjalta. Siinä todetaan, että liikevaihdosta vähennetään vain myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Tuo luettelo on luonteeltaan tyhjentävä.

Vuosi- ja käteisalennusten sekä muiden, myyjän suoraan ostajalle tämän tekemien ostojen perusteella antamien alennusten osalta kirjanpitokäytäntö on siis selkeä, ne netottavat liikevaihtoa.

Bonusta voi sen sijaan kertyä paitsi bonuksen myöntäjän myymistä tavaroista ja palveluista, myös tämän yhteistyökumppaneilta tehdyistä hankinnoista. Kyse ei siis silloin voi olla KPL 4. luvun 1 §:n mukaisesta kulusta. Bonus on myöntäjälleen markkinointikulu ja siten käsitellään liike­toiminnan muissa kuluissa.

Saajalle alennukset ovat hankintamenoon kohdistuva hyvitys, ja ne on siten kirjanpidossa käsiteltävä myös hankinta­menon oikaisuna. Aktivoitaviin hankintoihin kohdistuva alennus pienentää aktivoitavaa hankintamenoa, ja kuluksi kirjatusta hankinnasta saatu alennus pienentää kulukirjausta. Käytännössä niin myönnetyille kuin saaduille alennuksille on yleensä oma tilinsä tuloslaskelmassa.

Saadut bonukset eivät välttämättä kohdistu selkeästi mihinkään yksittäiseen tuloslaskelman erään. Jos yrityksellä on esimerkiksi keskusliikkeen kanta-asiakaskortti, sille kertyy bonusta kaikista tuon keskusliikkeen toimipisteiden kuten myös sen yhteistyökumppaneiden kautta tehdyistä hankinnoista. Saatu bonus on siten luonteeltaan lähinnä liike­toiminnan muu tuotto. Jos bonuksen saa kuponkeina, tulee bonusta käytettäessä huomata kirjata hankinnat brutto­määräisenä, bonusten käyttö tuotoksi ja rahana maksettu erotus rahatililtä. Mikäli bonus menee bonustilille, syntyy tuotto­kirjaus silloin, kun keskusliike siirtää bonuksen tilille. Tili on siis yhtiön varoja.

Kirjanpidossa tulee alennusten ja bonusten kohdalla noudattaa tilinpäätöksessä suoriteperiaatetta. Varsinkin myönnetyt ja saatavat vuosialennukset ovat usein olennaisen suuruisia eriä, ja ne tulee jaksottaa tilinpäätöksessä. Bonukset voivat olla niin epäolennaisen suuruinen erä, että niiden kohdalla voidaan noudattaa maksuperustetta myös tilinpäätöksessä.

EVL:n mukaan verotettavassa toiminnassa alennusten ja bonusten käsittely seuraa kirjanpitolain mukaista jaksottamista. Liiketoimintaan liittyvät myönnetyt alennukset ja jaetut bonukset ovat vähennyskelpoisia menoja. Saadut alennukset pienentävät vähennyskelpoista menoa ja bonukset taas ovat veronalaista tuloa. Toiminimillä voi olla taseessa varallisuutta, jota verottaja ei lue nettovarallisuuteen. Tällaisista talletuksista tai muusta nettovarallisuuden ulkopuolelle jäävästä varallisuudesta saadut bonukset ovat verovapaita.

Mikäli yritys myöntää osakkaalleen suuremman alennuksen kuin niin sanottu parhaan asiakkaan alennus tai muuten määritelty käypä hinta on, muodostuu tästä peiteltyä osingon­jakoa. Jos taas osakas käyttää yrityksen hankinnoista kertyneitä bonuksia yksityistaloudessaan, ei kyse ole peitellystä osingonjaosta, koska etu ei tule yritykseltä. Tällaiset bonukset käsitellään osakkaan ansiotulona. Bonuksista syntyvä ansiotulo realisoituu, kun bonuksia käytetään yksityi­stalouden menoihin. Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla bonusetu lisätään yrityksen verotettavaan tuloon.

Arvonlisäverolaki noudattaa myös suoriteperiaatetta tilinpäätöksessä, vaikka tilikauden aikana saadaan noudattaa lasku­periaatetta. Siten erilaiset kertyvät ja myönnettävät vuosi- ja tuotealennukset tulee myös arvonlisäverossa käsitellä jaksotettuna tilinpäätöskuukaudelle. Tämä usein unohtuu ja verotarkastuksissa on otettu esiin se, että tilinpäätöksessä saamisiin kirjatuista vuosialennuksista tulee tilittää arvonlisävero kirjauskuukautena.

Kirjanpidollisesti myynnistä myönnettävien alennusten määrä pienentää suoritettavaa arvonlisäveroa ja hankinnoista saatujen alennusten määrä puolestaan vähennettävää arvonlisäveroa.

Verottajan ohje laskumerkinnöistä esittää, että myönnettävät käteisalennukset tulee myyntilaskulla esittää verokannoittain. Samoin myönnetyistä vuosialennuksista kirjoitettavassa hyvityslaskussa tulee vuosialennus jakaa verokannoittain, jos ostot jakautuvat useamman verokannan alaisiin hyödykkeisiin.

Mikäli etuyhteystilanteessa (omistajat, henkilökunta tai muussa sellaisessa) tapahtuu alihintainen luovutus, eikä ostajalla ole arvonlisäveroon vähennysoikeutta, tulee kaupasta suoritettava arvonlisävero laskea käyttäen veron perusteena joko hyödykkeen ostohintaa yritykselle, sitä alempaa todennäköistä myyntihintaa tai itsevalmistetun hyödykkeen kohdalla välittömien ja välillisten kustannusten määrää. Siten suoritettavan veron peruste on kirjanpitoon kirjattua alihintaista myyntihintaa korkeampi. Varsinaisesti tässä ei ole kyse alennuksen myöntämisestä, mutta jotta arvonlisävero saadaan oikein johdettua kirjanpidosta, voi olla paikallaan käsitellä käyvän hinnan ja alihintaisen kaupan hinnanero alennuksena.

Bonusten osalta kyse myönnetyn bonuksen vähennyskelpoisuudesta arvonlisäverotuksessa on osittain epäselvä. Isojen päivittäistavaraketjujen antamat bonussetelit ja rahana maksetut ostohyvitykset on katsottu vähennyskelpoisiksi alennuksiksi. Muilta toimialoilta ei juuri ole kokemuksia asiasta. Ostajan osalta velvollisuus oikaista vähennettävää arvonlisäveroa saadun bonuksen osalta ratkeaa saadun hyvityslaskun arvonlisäveromerkintöjen perusteella. Jos hyvityslaskua tai muuta tositetta ei bonuksesta tule, on arvonlisäverokäsittely varmistettava bonuksen antajalta.

Talletusbonukset Nettikasinoille 2020

Casino Gorillan sivuilla on listattuna netin parhaat kasinoiden talletusbonukset, joita myös termillä kasinobonukset kutsutaan.

Voit katsella parhaita kasinobonuksia listastamme bonusprosentin mukaan suuruusjärjestyksessä tai järjestää halutessasi kasinot järjestykseen muillakin kriteereillä. Talletusbonukset, joita tarjoamme, ovat ensitallettajan tervetuliaisbonuksia, joita voi lunastaa vain kerran. Joillain kasinoilla bonustarjoukset ovat kuitenkin moniosaisia, jolloin lisäetua riittää useammallekin talletukselle.

Vertailu pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena ja kattavana, joten tälle sivulle kannattaa tulla myöhemminkin uudelleen. Epäluotettavia tai laadultaan surkeita kasinoita ei vertailustamme löydy, joten kaikilla tältä sivulta löytyvillä kasinoilla voit pelata turvallisesti.

Kattavat rajaustyökalut tekevät bonusten vertailusta helppoa, ja Gorilla on läpi sivuston mukana antamassa loistavia vinkkejä bonusten vertailuun ja hyödyntämiseen.

Talletusbonuksen metsästys

Talletusbonusten metsästys on jokaiselle vähänkin kokeneemmalle nettikasinopelaajalle varmastikin arkipäivää. Monet pelaajat haluavat nimittäin ottaa täyden hyödyn irti jokaisesta talletuksestaan, jolloin päädytään etsimään uusia nettikasinoita, joille pelaajalla ei vielä ole tiliä.

Tervetuliaisbonuksia tarjotaan niin uusille kuin vanhemmillekin nettikasinoille, mutta ehtona on, että pelaaja on asiakkaana kasinolla ensimmäistä kertaa. Joissain harvoissa tapauksissa nettikasinon vaihtaessa alustaa tai omistajia, on mahdollista, että ensitalletusbonuksen saa, vaikka olisikin aikanaan ollut sivustolla asiakkaana.

Talletusbonuksien metsästys voi olla melko hikistä puuhaa. Hommaa ei todellakaan ole tehty helpoksi, jos aikoo etsiä tarjouksia suoraan eri nettikasinoilta.

Asiaan on kuitenkin saatu helpotusta, sillä Casino Gorilla kokoaa kaikki parhaat nettikasinoiden talletusbonukset yhteen listaan. Parhaita bonuksia pääsee selaamaan mm. seuraavien kriteerien mukaan :

 • bonusprosentti
 • maksimisumma
 • bonuksen kierrätys

Samassa paikassa on myös kattavimmat löytämämme kasinoarvostelut kaikista nettikasinoista, joille bonuksia tarjoamme.

Casino Gorillan laajasta bonustarjonnasta löydät:

 • parhaat tervetuliaistarjoukset
 • bonukset ilman talletusta
 • non sticky bonukset
 • uudenlaisia ilmaiskierros- ja cashback-tarjouksia

Tervetuliaisbonuksilla ensitalletuksesta saa irti enemmän.

Miksi nettikasinot tarjoavat bonustarjouksia?

Kun hurjia tervetuliaisbonusprosentteja ja poskettomia uuden pelaajan etuja luetaan, syntyy
monesti hieman epäilevä ajatus. Miksi ihmeessä nettikasinot tarjoaisivat talletusbonuksia ja muita bonustarjouksia asiakkailleen?

Ennen kuin mietitään varsinaisia syitä, on hyvä huomata, että tervetuliaisbonuksiin liittyy aina joitakin ehtoja, jotka vähentävät niiden riskejä nettikasinon kannalta. Jotta pelaajat eivät voisi nostaa ylimääräistä bonusrahaa heti talletuksen jälkeen, nettikasinot asettavat bonuksilleen kierrätysvaatimuksia, jotka varmistavat, että pelaaja oikeasti pelaa pelejä, eikä saman tien kotiuta bonusta.

 • Joillakin nettikasinoilla bonusraha pelataan vasta oman talletuksen jälkeen, jolloin oman rahan osuudella voitetut rahat voi heti kotiuttaa.
 • Toisilla nettikasinoilla pelaajat puolestaan joutuvat joka tapauksessa kierrättämään sekä bonuksen että oman rahan, ennen kuin voittoja voi lunastaa.

Tärkeään rooliin nouseekin bonusehtoihin tutustuminen. Suuntaa antavaa tietoa bonusehdoista löytyy suoraan Casino Gorillan sivuilta kunkin talletusbonuksen kohdalta.

Uudelle nettikasinolle pelaajien haaliminen voi olla haastavaa, jolloin helppo tapa houkutella asiakkaita on laittaa tiskiin poskettoman kova tervetuliaisbonus.

Nettikasinot pyrkivät siihen, että pelaajat jäisivät pelaamaan sivustolleen myös ensitalletusbonuksen hyödyntämisen jälkeen, mutta mikään ei tietenkään estä pelkillä uusilla kasinoilla ja tervetuliaisbonuksilla pelaamista. Ei ole ihme, että useimmilla nettikasinopelaajilla on tilit useammallakin rahapelisivustolla.

Erilaiset bonustarjoukset

Maailmassa on lähes yhtä paljon erilaisia bonustarjouksia, kun on nettikasinoitakin. Kahden eri nettikasinon bonukset ovat erittäin harvoin identtiset, joten bonustarjouksia toden totta kannattaa vertailla.

Selkeimmät erot löytyvät tietenkin bonusprosenteista, jotka voivat erota paljoltikin. Isoimmat näkemämme bonukset ovat olleet 500-prosentin hujakoilla, kun kaikkein tyypillisin talletusbonusprosentti lienee 100 %.

Yllä näet esimerkin Casino Superlinesin 400% tervetulobonuksesta.

Toinen heti kättelyssä esiin tuleva ero on bonuksen maksimisumma. Jotkut sataprosenttiset bonukset esimerkiksi maksetaan 100 € asti, jolloin bonusrahaa voi saada talletuksen päälle maksimissaan 100 € verran. Toiset samaprosenttiset bonukset voivat kuitenkin olla esimerkiksi 200 € asti maksettavia, jolloin bonusrahaa voi lunastaa jopa 200 € edestä.

Kierrätysvaatimukset eroavat niin ikään eri nettikasinoilla merkittävästi. Kierrätysvaatimusta ei yleensä ilmoiteta niin selkeästi kuin bonusprosentteja, jolloin niiden vertailu voi joskus jäädä hieman tausta-alalle. Sillä, onko bonuksen kierrätys 35x vai 50x, on kuitenkin merkittävä ero.

Myös kierrätysvaatimuksen muotoiluun kannattaa kiinnittää huomiota; joskus kierrätys koskee vain bonusosuutta ja joskus bonusta sekä talletusta.

Bonusehdoissa on lisäksi eroa esimerkiksi seuraavien asioiden saralla:

 • Maksimipanokset
 • Bonuksen voimassaoloaika
 • Mahdollinen maksimikotiutus
 • Kielletyt pelit tai pelit, jotka eivät kierrätä

Eri bonustarjouksista löytyy paljon pieniä ehtoja, jotka eroavat sivustolta toiselle. Pelaajan kannalta on oleellista tarkastaa ainakin ylläolevaan listaan sisällytetyt ehdot. Esimerkiksi maksimipanosten ja mahdollisten kiellettyjen pelien kanssa kannattaa olla varovainen, sillä nettikasinolla on oikeus lunastaa voitot itselleen, jos pelaajan katsotaan rikkoneen bonusehtoja. Tietoa kielletyistä peleistä, maksimipanoksista, maksimikotiutuksista sekä bonuksen voimassaoloajasta löytyy aina nettikasinon omista bonusehdoista. Lisäksi pyrimme sisällyttämään Casino Gorillan nettikasinoarvosteluihin aina mahdollisimman paljon tietoa kaikista bonusehdoista.

Bonustarjousten vertailu eri sivustojen kesken

Bonustarjousten vertailua eri sivustojen kesken hankaloittaa se, että ehdot muotoillaan monesti hieman erilaiseen muotoon. Lisäksi jollakin sivustolla kierrätysvaatimus saattaa olla alhainen, mutta kiellettyjen pelien joukossa omia suosikkipelejä, kun taas toisella sivustolla tilanne on juuri päinvastainen.

Casino Gorillan tehokkaat rajaustyökalut sekä kattavat kasinoarvostelut, jotka sisältävät runsaasti tietoa bonuksista ja niiden ehdoista, tekevät bonusten vertailusta paljon helpompaa. Listaamme aina arvosteluissamme keskeisimmät bonusehdot omaan listaansa, jolloin vertailu eri nettikasinoiden ehtojenkin kesken on helppoa.

Bonusten vertailussa on hyvä ottaa huomioon myös mm. nettikasinon pelivalikoima, verovapaus sekä muut itseä kiinnostavat asiat. Vaikka monilla nettikasinoilla onkin paljon samoja pelejä, niin bonustarjouksen hyödyntämisen jälkeen on ikävä huomata, että juuri se oma suosikkipeli puuttuukin.

Onneksi Casino Gorillan monipuolinen hakutyökalu mahdollistaakin nettikasinoiden rajaamisen
myös mm. pelivalmistajien sekä lisenssin mukaan.

Gorillan vinkit parhaisiin kasinobonuksiin

Kasinobonusten metsästys on hauskaa puuhaa. Hauskempaa hommasta tulee, kun ottaa mukaan vielä Gorillan vinkit, joiden avulla parhaiden mahdollisten nettikasinobonusten tunnistaminen käy leikiten. Näillä vinkeillä onnistut.

1. Sovita bonusprosentti omiin talletussummiin

Monesti on järkevää miettiä omaa tyypillistä talletussummaa. Jos tallettaa tyypillisesti kasinolle hieman enemmän kerralla, esimerkiksi 100 €, kannattaa todennäköisesti valita esimerkiksi 100 % tai maksimissaan 200 % bonus. Syynä on kierrätysvaatimukset, jotka saattavat nousta isommilla bonusprosenteilla turhankin isoiksi.

Pienemmillä summilla tallettajille on helppo suositella isompia talletusbonuksia, joiden kierrätysvaatimus on suurempi ja maksimitalletus pienempi, mutta joiden avulla pelikassan saa isoksi pienelläkin talletuksella.

2. Hyödynnä moniosaiset tervetuliaisbonukset

Joillain nettikasinoilla tervetuliaisbonukset jakautuvat yhden ensitalletuksen sijaan useammalle eri talletukselle. Kannattaakin tutustua tervetuliaistarjoukseen tarkoin, sillä joskus talletuksille voi saada ensitalletusbonustakin parempaa etua vielä 2., 3. tai jopa 4. talletuksella.

Moniosaisilla tervetuliaisbonuksilla kokonaisbonussummat voivat nousta taivaisiin, ja ei ole epätavallista tavata yhteisarvoltaan jopa useiden tuhansien eurojen kokoisia bonuspaketteja. Bonusraha ei pääse näillä kasinoilla ihan heti loppumaan.

3. Omavalintaisilla bonuksilla pääset itse valitsemaan

Joskus nettikasinot tarjoavat useampaakin eri talletusbonusta, joista pääsee valitsemaan itselleen sopivimman vaihtoehdon. Tyypillisiä on esimerkiksi tarjoukset, joissa voi lunastaa pienemmällä talletuksella ison bonusprosentin tai vastaavasti isommalla talletuksella hieman pienemmän bonusprosentin.

Tämänkaltaisissa vaihtoehtoisissa bonuksissa suosittelemme tutustumaan myös
bonusehtoihin tarkoin, sillä eri bonuksilla on todennäköisesti erilaiset kierätysvaatimukset. Oleellista on myös tutkia, koskeeko kierrätysvaatimus bonusrahan osuuden lisäksi myös omaa talletusta.

Casino Gorillan sivujen hyödyntäminen

Casino Gorillan sivuja kannattaa ehdottomasti hyödyntää parhaiden talletusbonusten etsimisessä. Listaamme sivustolle parhaita talletusbonuksia, ja uusiakin bonustarjouksia lisätään sivustollemme aktiiviseen tahtiin. Karvaisen ystävämme erittäin kattava portaali tarjoaa tietoa uusista bonuksista sekä paljon lisätietoa niiden hyödyntämisestä ja vertailusta.

Kerromme bonustarjouksista rehellisesti, ja pelkkien bonusprosenttien sekä maksimisummien lisäksi kerromme myös kierrätysvaatimuksista sekä muista bonusehdoista. Kattavien vertailutyökalujemme ja monipuolisten arvosteluidemme ansiosta vertailu on helpompaa kuin
missään muualla.

Sen lisäksi, että sivustolla listataan eri nettikasinoita ja niiden talletusbonuksia, koostamme myös kuukausittaisen parhaiden kampanjoiden listan, joka vie pelaajan suoraan kuukauden parhaiden tarjousten ytimeen.

Ensin on hyvä lähteä liikkeelle karvaisen ystävämme suosikkikasinoista. Nämä viisi nettikasinoa ovat markkinoiden laadukkaimmat mehukkaan talletusbonuksen tarjoavista kasinoista. Valitsemalla jonkin näistä et voi mennä vikaan.

Luvanvaraisten online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Tämän vuoden paras online-kasino!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Hyvä ja rehellinen kasino! Poista rahaa minuutissa!

Uudet peliautomaatit ja online-kasinot

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: